Corona protocol Club Sam

We houden we ons aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM, zoals deze door de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) zijn uitgewerkt voor de gehandicaptenzorg. Naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en/of wijzigingen in het beleid van de autoriteiten kan dit protocol aangepast worden.

Club Sam kunnen we ook na de verscherping van de maatregelen gelukkig nog steeds aanbieden. Er zijn nooit meer dan 30 mensen in de zaal, we desinfecteren regelmatig en de vrijwilligers houden waar mogelijk gepaste afstand.

We kunnen echter niet 100% garanderen dat we ons altijd aan de 1.5 meter afstand houden, omdat we sommige deelnemers dan niet goed kunnen begeleiden. De komende tijd zullen jullie begeleiders met mondkapjes zien. Voor deelnemers is dit niet verplicht, maar uiteraard mogen ook zij mondkapjes gebruiken als ze dat veiliger vinden.

We vragen nadrukkelijk van ouders én vrijwilligers om zelf de afweging te maken of meedoen verantwoord is. Laat het ons op tijd weten als je liever wilt afmelden. Zo kunnen we voorkómen dat er vrijwilligers voor niets op deelnemers staan te wachten. En dan kunnen we het deelnemers op tijd laten weten als er onverhoopt onvoldoende vrijwilligers zijn om de club door te laten gaan.

Corona protocol