Sunbeams
Log in
Word vrijwilliger

Vraagt uw hulp

HELP CLUB SAM

Club Sam zoekt donateurs om haar goede werk voort te kunnen zetten. Hierbij is zij volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Daarom zijn wij iedereen die onze hulpverlening ondersteunt erg dankbaar. Doneren is heel eenvoudig door middel van een bankoverschrijving!

Bankoverschrijving:

Stort uw donatie op Rabobank IBAN: NL17RABO0105476676 t.n.v. Stg het Struikske

Geven met belastingvoordeel

Stichting Vereniging KansPlus is voor de belasting een ‘goededoelen’ organisatie, dus alle giften zijn aftrekbaar. Er is veel geld nodig voor de organisatie van onze activiteiten voor thuiswonende kinderen met een beperking. U begrijpt dat elk beetje hulp echt helpt!

Belastingvoordeel ANBI – Geen factuur nodig

(Bron: Accountant-Administratieconsulent)

“De gift is slechts aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als deze aan een ANBI is verstrekt. Dat is met vereniging KansPlus het geval. Op de site van de Belastingdienst is de stichting terug te vinden en in combinatie

met het aantoonbaar per bank betaalde bedrag is dat voldoende om het bedrag te kunnen aftrekken.

Wat wel veel voorkomt is dat een ANBI – organisatie die een gift ontvangt, de verstrekker van de gift een brief stuurt waarin wordt bedankt voor de gift. Op die brief staan dan alle gegevens van de ANBI inclusief adres, KvK-nummer, bankrekeningnummer en ANBI-nummer. Dit is een service vanuit de ANBI, absoluut geen verplichting en mag zeker de term factuur niet dragen. Een factuur wordt uitgereikt in geval er een prestatie is geleverd waartegenover een tegenprestatie (betaling) dient te staan.