Goed met elkaar omgaan is belangrijk

Het overkomt iedereen weleens dat er iets gebeurt waar je je niet prettig bij voelt. De grens is bereikt van wat jij normaal vindt, of misschien is deze zelfs overschreden. Wij willen er alles aan doen om een veilige en prettige sociale omgeving te creëren voor iedereen die bij Club Sam betrokken is. Of het nu gaat om deelnemers, vrijwilligers of ouders van deelnemers, dat maakt niet uit.

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas voor. We werken immers met mensen. Door naar elkaar toe uit te spreken wat we van elkaar willen en mogen verwachten – en daarbij ook te vermelden wat wij als niet normaal beschouwen, willen we zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat er nare situaties ontstaan

om dat we zaken Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag of toenadering,  die:

  • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten

Onze vrijwilligers 

  • zijn in ieder geval ouder dan 16 jaar
  • hebben gevoel voor kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking
  • houden ervan om aan de slag te gaan met wat er allemaal wél kan,
  • maar zijn ook realistisch genoeg om rekening te houden met de (on)mogelijkheden van de deelnemers

Ervaring met de doelgroep is handig maar niet noodzakelijk. Je komt in een team waar we elkaar helpen en kennis met elkaar delen.  Bovendien kun je – gratis – meedoen aan diverse cursussen en workshops die MEE Zuid-oost Brabant organiseert.

Ben je bezig met of denk je na over een opleiding in zorg of welzijn? Bijvoorbeeld sociaal pedagogische hulpverlening, pedagogiek, verzorgende of verpleegkundige? Dan is de kans groot dat je Club Sam leuk vindt.  We bieden je graag de gelegenheid om kennis te maken met een uitdagende, superleuke doelgroep. Dan merk je vanzelf  en razendsnel of je hierin verder wil.

Contact opnemen?

Een VOG hoort erbij

Als vrijwilliger bij Club Sam heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Je werkt immers met een kwetsbare doelgroep. Door middel van een VOG kun je aantonen dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan, die het vrijwilligerswerk bij onze club in de weg staan.  Klik hier om de aanvraag in gang te zetten.   Wil je graag eerst meer weten over de VOG verklaring? Kijk dan hier.