Sunbeams
Log in
Word vrijwilliger

Vakantie Staf

Organisatie

Mark en Ans zijn de enige 2 begeleiders van onze stichting die alle 10 de vakanties gedraaid hebben en Ans heeft nagenoeg altijd onderdeel uitgemaakt van de vakantiestaf.
Tonnie is de laatste 2 jaar in de staf toegetreden en de vakantiestaf blijft dan ook bestaan uit de eigenaar van de stichting en de assistent coördinatoren van Stichting Club Sam: “Ans, Mark & Tonnie”.
Voor iedereen het meest duidelijk, de leiding van de stichting ligt altijd bij deze 3 personen en zo zal dat tijdens de vakantieweken van Stichting op vakantie met je vriendjes ook zijn.

REISLEIDER

Al vanaf mijn 12e bij Club Sam en in al die jaren nog geen 4 zaterdagen gemist.
Al meer dan 20 vakanties voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking georganiseerd en ik kan geen enkel jaar over slaan.
Nog sterker zodra de vakantie is afgelopen tel ik al weer af tot de volgende begint.
De kinderen van mijn stichting zijn met recht mijn grootste liefde en passie en ik leef dan ook het hele jaar toe naar de vakantieweek en alle andere leuke momenten van de 3 stichtingen.
Voor mij is er niets mooier dan een hele week al onze fantastische begeleiders en kinderen om me heen, ik ben dan volkomen gelukkig!
Met Ans en Tonnie aan mijn zijde heb ik het perfecte bestuur gevonden, we zijn zo goed en zo fijn op elkaar ingespeeld dat we elk jaar nog een groter succes neer zetten!
Ga jij mee met de volgende vakantie van onze stichting?

VAKANTIESTAF

Duidelijkheid voor iedereen, zoals gezegd is er geen verschil met op Club Sam, hier zijn Tonnie en Ans ook de 2 rechterhanden van Mark en dit zal op de vakanties ook zo zijn.
Voor de begeleiders en kinderen houdt dit in dat er net zo goed naar Ans en Tonnie geluisterd dient te worden als naar Mark.
Echter, de vakantiestaf is nooit verantwoordelijk voor vakantiegangers, vrijwilligers, ouders of accommodatie beheerder.
De vakantiestaf is een assistent functie van de reisleider en dit is Mark. Hij blijft ten alle tijde eindverantwoordelijk voor de stichting.

KOOKSTAF

Afgelopen jaar hebben Marieke, Stein, Maaike en Pascale deze functie voor hun rekening genomen en dit is naar volle tevredenheid van iedereen verlopen.
We hadden dit team dan ook heel erg graag behouden maar de familie Peijnappels heeft aangegeven aankomend jaar naar Amerika te gaan en dus helaas niet mee te kunnen op onze vakantie week.

Ons “ere lid” Tonnie heeft zich daarom bereid gevonden weer mee op vakantie te gaan met onze stichting en hier zijn we ongelofelijk blij mee!
Met Tonnie aan het hoofd van onze kookstaf zijn we helemaal vertrouwd en weten we zeker dat we ook dit jaar overheerlijk voorzien worden van alle maaltijden!

CHAUFFEURS

Tijdens de weken georganiseerd door onze stichting zullen de kinderen en de begeleiders vervoerd worden in ons aangepaste vervoer.
Chauffeurs van de personen busjes zijn Katrien / Ymke & Marieke.
Chauffeurs van de rolstoelbussen zijn Ans & Mark

BESTUUR

Omdat Stichting Op Vakantie Met Je Vriendjes los staat van Stichting Club Sam, zijn alle geldstromen gescheiden, hebben zij een eigen bankrekeningnummer ( NL82 RABO 0349 9594 47 ) en hebben zij een eigen bestuur.

Voorzitter                                        Mark Deckers
Vicevoorzitter                                 Ans van Wanroij
Secretaris                                        Rachel Burger
Algemeen bestuurslid                  Tonnie van Asten
Algemeen bestuurslid                  Ymke Janssen

Wij hebben er voor gekozen een officiële bestuurder als secretaris aan te wijzen en een professionele onafhankelijke penningmeester.
Hij zal zorgen dat alles tot in de puntjes klopt en hij zal ook de jaarstukken in orde maken.

Op deze manier kunnen wij altijd 100% transparant verantwoording
afleggen aan de leden door een onafhankelijk penningmeester.

Stichting Op Vakantie Met Je Vriendjes is ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 77141695